सिम्रौनागढ़ सामाजिक संदेश

भार​तिय​ राँगा स​माति लिलाम​ ग​रिएको:- स​श​स्त्र​ प्र​ह​री

Pacharauta covid new -078
Holi Suvarn 078

भार​तिय​ राँगा स​माति लिलाम​ ग​रिएको:- स​श​स्त्र​ प्र​ह​री

अनिल​ पाण्डेय​

Simraun gadh Covid New -078

कलैया बारा

भार​तिय​ राँगा लुकिछुपि करैयामाई गाँउपालिका भ​एर​ नेपाल​ भित्रेको अव​स्थामा हिजो बिहिबार​ प्र​काउ ग​रिएको छ​। करैयामाई गाँउपालिकाको बाटो भ​ई बाराको जित​पुर​ राँगा ब​जार​ ल​ग्ने क्र​म​मा स​श​स्त्र​ बेस​ क्याम​ ब​रियार​पुर​ ले हिजो १५ व​टा राँगा प्र​काउ ग​रेको छ​। राज​स्व​ कार्याल​य​ बिर​गँज​बाट​ स​म​न्व​य​ ग​रि ति राँगालाई आज​ लिलामि प्र​कियामा ल​गिएको बेस​ क्याम्प​ प्र​मुख​ प्र​कास​ पाण्डेले जान​कारि ग​राउनु भ​यो।

भार​त​को पिप​र​पाति नाकाबाट​ प्र​बेश​ ग​राएको राँगालाई करैयामाई व​डा तिन​मा स​श​स्त्र​ प्र​ह​रिलाई हेरेर​ त​स्कर​ह​रु भागेकोहुनाले ति राँगालाई एक लाक उन​ह​त​रि ह​जार​मा आज​ लिलाम​ ग​रि नेपाल​ स​र​कार​को राज​स्व​मा ज​म्मा ग​रिएको भ​नि स​श​स्त्र​ प्र​ह​रि उप​रिक्ष​क र​बिन्द्र​ राज​ कर्ण​जित​ले ज​न​कारि ग​राउनु भ​यो।

सम्भार:-cinnepal.com

Baragadhi Chhath 078

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.